Abtei Brauweiler

Abdij Brauweiler
verhaal
In 1024 stichtte het paltsechtpaar Ehrenfried (genaamd Ezzo) van Lotharingen en de
Keizersdochter Mathilde stichtte een klooster in Brauweiler. De oprichtingsgeschiedenis van de abdij is als
gehuld in legendes in vele kloosters.
Volgens de legende zou Mathilde in een droom zijn onder de moerbeiboom door goddelijk
Inspiration kreeg de opdracht om in Brauweiler een klooster te stichten. daarop
Ezzo en Mathilde gingen op bedevaart naar Rome en haalden zichzelf hiervoor op
Toestemming en zegen van de paus.
Op 14 april 1024 kwamen zeven monniken aan in Brauweiler en begonnen met de bouw
het eerste kloostercomplex in Brauweiler. De reeds bestaande
Medarduskapel geïntegreerd in het gebouwencomplex. Overleden tijdens de bouwfase
Mathilde en werd aanvankelijk begraven in het midden van het klooster.
Ezzo rustte het Brauweiler-klooster uit met enkele goederen die het klooster economisch maakten
zou moeten indekken. Daarnaast plaatste hij de goederen en het klooster onder de bescherming van de Keulse bewoners
Kerk, aangezien het al tijdens zijn leven te voorzien was dat zijn familietak zou uitsterven
zou.
Korte tijd later voegde Richeza, die nu koningin van Polen is, zich bij de dochter van Mathilde
maar moest Polen ontvluchten na de dood van haar man Mieszko II
een andere patrones van de abdij Brauweiler.
Richeza liet andere goederen na aan Brauweiler, waaronder de Moezelwijnmakerij Klotten bij Cochem.
Daarnaast verliet Richeza een nieuwe kerk in Brauweiler na de dood van haar broer Otto
rechtop. Delen van dit tweede kerkgebouw staan ​​nog steeds overeind. Richeza had ermee te maken
Opgedragen om een ​​begraafplaats voor haar familie in Brauweiler te creëren en vastbesloten
dat ook haar eigen lijk hier zou worden begraven. Maar na haar dood vertrok hij
vervolgens aartsbisschop van Keulen het lijk in de nieuwe kerk van Keulen St. Maria ad Gradus
begrafenis. Vandaag is er een in de ruimte gereserveerd voor Richeza in de Brauweiler-crypte
Relikwie aan haar gehecht.
Zoals alle kloosters is de abdij van Brauweiler door de eeuwen heen gestaag gegroeid
en ondergeschikt – niet alleen economisch, maar ook mentaal, persoonlijk of structureel.
Zo werden in de 12e eeuw grote delen van het klooster verwoest door een aardbeving
verwoest en moest worden herbouwd en onder grote economische inspanning
andere delen zijn volledig vernieuwd. In deze cursus verliet abt Aemilius de derde en laatste
Staande kerkgebouw. Aan het einde van de 15e eeuw kon een andere abt soms graan krijgen
verkopen tegen maximale prijzen in een hongersnood en zo een deel van de kloosterschuld afbetalen.
Maar zelfs rampen, oorlogen en epidemieën konden de ambtstermijn niet voorkomen
Abt Anselm Aldenhovens voegde een prachtig barok gebouw toe aan het bestaande klooster
zou kunnen. De eerste steen hiervoor werd in 1780 gelegd door de architect Nikolaus Lauxen
geplaatst. Het gebouw werd al in 1785 voltooid.
Slechts een paar jaar later ‘overschreed’ Napoleontisch Frankrijk het Rijnland en bezette het
de Brauweiler Abdij. Tussen 3 en 16 augustus 1802 werd het klooster ontbonden en
de abdij van Brauweiler kwam in het bezit van de Franse staat.
Bijna 800 jaar monastieke leven in de abdij werden gevolgd door vele jaren van dwang en
de vrijheidsberoving. In 1809 liet Napoleon in Brauweiler een zogenaamd “bedelaarsdepot” bouwen.
In dit “Dépôt de Mendicité” werden voornamelijk daklozen opgevangen. Inderdaad
al in 1815 veranderde het eigendom weer. Door het Congres van Wenen en de
Na de val van Napoleon werd Europa herverdeeld en werd het Rijnland een deel van Pruisisch
Eigendom en dus ook de Abdij Brauweiler. Uitgaande van de Napoleontische
De Pruisische staat heeft de abdij van Brauweiler omgevormd tot een arbeidsinstelling.
Met een korte onderbreking na de Tweede Wereldoorlog bleef deze tot 1969 bestaan
werd berecht aan mensen die niet voldeden aan de sociale norm
“juist”. De zogenaamde “correctors” moeten via dwangarbeid terugkeren naar de samenleving
opgenomen worden. Ontwikkeld in de voormalige kloostertuin en het aangrenzende land
verschillende vestigingen van het arbeidsinstituut. In deze commerciële instellingen, waaronder schoenmakerij,
In de conservenfabriek, steenfabriek of landbouw moesten de gevangenen in sommige gevallen zwaar zijn
fysiek werk doen.
Tijdens het nationaal-socialistische regime werden op de plaats individuele gebouwen gebouwd
ook als vroeg concentratiekamp voor politieke tegenstanders, doorgangskamp voor
Joden opgesloten en gebruikt als Gestapo-gevangenis. Vooral de Gestapo-gevangenis
kostte meerdere mensen het leven in Brauweiler. Waren gevangen in de Brauweiler
Gestapo-detentie voornamelijk uit verzetskringen en dwangarbeiders
Oost-Europa. Waarschijnlijk het beroemdste gevangenenpaar in de Gestapo waren Auguste en Konrad
Adenauer, die later de eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek zou worden. (Informeer)
meer hierover vind je op de Brauweiler: www.gedenkstaettebrauweiler.lvr.de)
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de abdij bezet door de Britten en een zgn
Ontheemdenkamp opgezet. Dit was onderdeel van de UNRRA. waren ondergebracht
Hier dwangarbeiders en gedeporteerde mensen, voornamelijk uit Oost-Europa, maar ook uit
andere gebieden die vroeger door Duitsland waren bezet. Het doel van de UNRRA-missie was de zogenaamde
Repatriëring, de terugkeer van mensen naar hun thuisland. Met de opmars van de
Dit bleek echter moeilijk voor de Sovjet-Unie in Oost-Europa, aangezien sommigen niet naar hun thuisland terugkeerden
wilde of zelfs kon terugkeren. Dit leidde tot rekruteringsmissies
verschillende landen zorgden ervoor dat de gestrande mensen emigreerden.
Toen het DP-kamp eind jaren veertig werd gesloten, werd het werkcentrum geopend
weer hun poorten. Tot de hervorming van het strafrecht in 1969 werd dwangarbeid weer gebruikt door de
Prostituees, pooiers, alcoholverslaafden etc. die hier worden ondergebracht zijn verplicht. Alles in
Gevoel van re-integratie in de samenleving. Maar de kring van mensen kwam niet
meer alleen uit de omgeving van Keulen, maar ook uit deelstaten zonder eigen werkcentrum
hebben hun “gevangenen” hier afgeleverd. Zo gebeurde het bijvoorbeeld dat de Frankfurt
Prostituee Rosemarie Nitribitt uit de deelstaat Hessen meerdere malen ondergebracht in Brauweiler
was om hen ertoe te brengen hun manier van leven te veranderen.
Na het einde van het arbeidsinstituut in 1969 heeft de Regionale Raad Rijnland (LVR),
die werd opgericht in 1953 en als de opvolger van de Provinciale Vereniging, met inbegrip van de
De verantwoordelijkheid voor het arbeidsinstituut had het overgenomen, een psychiatrische in de gebouwen
Staats ziekenhuis. Maar ook de functie als ziekenhuis was van korte duur.
Aangezien er zich meerdere grieven hebben voorgedaan, zijn de sociale randvoorwaarden via de
De hervorming van de psychiatrie veranderde in de jaren zeventig en werd uiteindelijk een reeks in 1978
Er kwamen schandalen, het staatsziekenhuis moest in 1978 weer sluiten. Cruciaal voor
de sluiting van de kliniek was de overdosis van een 20-jarige vrouw en de
Daaropvolgende opzegging van de grieven door de socialistische zelfhulp in Keulen
(SSK). Dit leidde tot onderzoeken door het OM en de Rijksrecherche
en ten slotte tot veroordeling van de verantwoordelijke artsen en verpleegsters.
De Regionale Vereniging van Rijnland begon haar gebruik in 1978 fundamenteel te veranderen
van het hele systeem. De weg was duidelijk: geen accommodatie meer voor mensen, geen
Dwangarbeid. Het idee om een ​​cultureel centrum te bouwen was geboren, en zo begon het
LVR met uitgebreide restauratie- en ombouwwerkzaamheden en verzorgde de abdij
Brauweiler tot 1986 in zijn uiterlijk op basis van de barok
Kloostertijd weer. Hiervoor werd in de jaren 90 de Abdij Brauweiler opgericht
Maatregelen meermaals bekroond als voorbeeldgebouw. Daarnaast bracht de LVR
enkele van haar culturele diensten op het terrein van de Brauweiler Abdij bij:
LVR-Kulturzentrum Abdij Brauweiler
Sinds 2009 draagt ​​de voormalige abdij van Brauweiler het achtervoegsel LVR-Kulturzentrum en
is vandaag de dag als evenementen- en excursielocatie tot ver buiten de grenzen van het Rijnland
bekend. Concerten voornamelijk van klassieke muziek, waaronder de jaarlijkse openluchtconcerten “klassieke avonden” in de zomer, lezingen, tentoonstellingen en wetenschappelijke
Lezingen, maar ook regelmatige openbare rondleidingen door de abdij, de Romaanse
De kerk en het Brauweiler Memorial hebben het historische gebouwencomplex voor de
Open voor het publiek. Daarnaast dragen thematours en een audiotour bij
culturele toeristische ontwikkeling van de abdij. De vriendenkring is een belangrijke partner
Brauweiler Abbey e.V. en de Vereniging voor Geschiedenis e.V. Pulheim.
Ook de verhuur van zalen voor congressen en feesten is van bijzonder belang.
Het is ook de eerste keer dat talrijke gasten kennismaken met het culturele aanbod.
In 2019 werden in totaal ongeveer 100.000 bezoeken geregistreerd.
Het LVR-Kulturzentrum Abdij Brauweiler is organisatorisch onderdeel van het LVR-archiefadvies- en opleidingscentrum.
LVR archiefadvies en opleidingscentrum
Het LVR Archief Advies- en Opleidingscentrum (LVR-AFZ) is gevestigd in:
voormalige abdij Brauweiler. Het levert diensten aan de niet-gouvernementele archieven in de
Rijnland. Haar partners en klanten zijn onder meer de archieven van gemeenten, adel,
Bedrijven, kerken, clubs, verenigingen en stichtingen. Ongeveer 580 archieven nemen de
Dienst LVR-AFZ voor de niet-gouvernementele archieven in het Rijnland. Het team
het archiefadvies staat voor u klaar voor alle archiveringstechnische vragen met zijn knowhow als
Contactpersoon beschikbaar. Het opleidingscentrum biedt ook
Evenementen over actuele archiefonderwerpen. Daarnaast is de technische
Centrum van de LVR-AFZ dienstverlening op het gebied van digitalisering en
Bewaring voor de archieven in het Rijnland.
LVR Bureau voor Monumenten zorg in het Rijnland
Met meer dan 52.000 geregistreerde monumenten is het Rijnland rijk aan cultuur en geschiedenis
Landschap. Om deze inventaris te beschrijven, te verkennen en naast een
continue ondersteuning ook de waarde ervan in het openbaar door middel van publicaties,
Het overbrengen van lezingen en seminars zijn de essentiële taken die de
Monumentenbeschermingswet (DSchG NW) van 1980 in Noordrijn-Westfalen de twee
Heeft landschapsverenigingen toegewezen met hun gespecialiseerde kantoren.
In het Rijnland is dit het LVR-Bureau Monumentenzorg, gevestigd in de voormalige abdij
Brauweiler.
Op de afdelingen inventarisatie, bouw- en kunstmonumentenonderhoud, documentatie en
Experts adviseren over architectuur en kunstgeschiedenis, techniek en restauratie
instandhoudingskwesties.
Archief van de Regionale Raad Rijnland
Ongeveer 200 jaar regionaal zelfbestuur in het Rijnland vindt u in het archief van
Landschaftsverband Rheinland (ALVR) weer. Als centraal archief van de
Landschaftsverband Rheinland documenteert niet alleen de geschiedenis van de LVR zelf,
maar ook die van zijn voorgangers, de deelstaatparlementen en de provinciale vereniging
de Rijnprovincie.
De traditie strekt zich uit tot de aanleg van wegen en wegen, de bevordering van de landbouw,
Welzijn voor armen, jeugdzorg, gehandicapten, inclusief scholen voor gehandicapten,
Verzekerings- en bevoorradingsfaciliteiten, verbetering en staatsplanning,
Gezondheidszorg en cultuur in de voormalige Pruisische Rijnprovincie en in
Noordrijn-deel van Noordrijn-Westfalen.
De verschijningsvormen van het archiefmateriaal zijn net zo gevarieerd als de inhoud. Naast bestanden
en certificaten zijn te vinden b.v. B. Kaarten, plattegronden, affiches, foto’s en films. Een
uitgebreide referentiebibliotheek en het verworven bibliotheekmateriaal opgelost
Gespecialiseerde diensten ronden het informatieaanbod af.
Het gebruik van deze voorraden is fundamenteel beschikbaar voor zowel de wetenschap als de
geïnteresseerde burgers.
Timmerwerk
Het schrijnwerk maakt deel uit van de gezamenlijke leiding van de twee grote afdelingen in
Brauweiler en zorgt – net als de andere ambachtelijke bedrijven op het terrein –
het onderhoud van het pand Brauweiler.