airbornefriends

Welkom bij de tijdelijke expositie Canadese Inheemse strijders 1812-1945.

Een bijzondere geschiedenis over de oorspronkelijke bewoners van het huidige Canada die tijdens de oorlog van 1812-1844 in grote getalen met Engeland meevochten tegen de Amerikaanse invasie en voor behoud van hun land. In de beide wereldoorlogen namen nog eens duizenden inheemse strijders dienst in het Canadese leger. Honderden sneuvelden op de slagvelden in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.

Elf schilderijen laten zien hoe in die periode het uiterlijk van de inheemse strijder steeds verder veranderde naar een westers uiterlijk. Desondanks bleven oude inheemse gebruiken intact en werden deze zelfs op kleine schaal ingezet.  Drie vitrines geven een bijzonder inkijkje in de inheemse spullen en legermateriaal dat met name door inheemse soldaten is gebruikt.

Drie fotopanelen tenslotte tonen foto’s van inheemse graven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek, foto’s van inheemse soldaten in beide wereldoorlogen en foto’s van inheemse veteranen uit hedendaagse projecten van wie de verhalen voor altijd bewaard dienen te blijven.

Welcome to the temporary exhibition Canadian Indigenous Warriors 1812-1945.

This exhibit shares a special history about the original inhabitants of present-day Canada who fought in large numbers with Britain during the War of 1812-1814 against the American invasion of its North American colonies and for the preservation of their land (the Dominion of Canada was officially born on July 1, 1867). In both World Wars, thousands of Indigenous men and women enlisted in the Canadian Army. Hundreds died on the battlefields in France, Belgium, the Netherlands and Germany.

Over time, the eleven paintings reveal how the appearance of the Indigenous warrior shifted further and further into a Western appearance. Despite this, ancient Indigenous customs and skills remained intact and were practiced on the battlefield.

Three display cases give a special insight into Indigenous items and army equipment that has been used mainly by Indigenous soldiers. Finally, three photo panels show photos of Indigenous graves at the Canadian Cemetery in Groesbeek; photos of Indigenous soldiers in both World Wars; and photos of Indigenous veterans from contemporary projects whose stories should be preserved forever.

Willkommen zur temporären Ausstellung Canadian Indigenous Warriors 1812-1945.

Eine besondere Geschichte über die Ureinwohner des heutigen Kanadas, die während des Krieges von 1812-1844 in großer Zahl mit England gegen die amerikanische Invasion und für die Erhaltung ihres Landes kämpften.

In beiden Weltkriegen traten tausende indigene Kämpfer in die kanadische Armee ein. Hunderte starben auf den Schlachtfeldern in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland.

Elf Gemälde zeigen, wie sich in dieser Zeit das Aussehen des indigenen Kriegers immer weiter zu einem westlichen Aussehen wandelte. Trotzdem blieben alte indigene Bräuche intakt und wurden sogar in kleinem Umfang verwendet.

Drei Vitrinen geben einen besonderen Einblick in die indigenen Gegenstände und Armeeausrüstungen, die hauptsächlich von indigenen Soldaten genutzt wurden. Schließlich zeigen drei Fototafeln Fotos von Gräbern indigener Soldaten.