Colditz

Kasteel Colditz

Kasteel Colditz is een curiositeit van cultuurgeschiedenis.

Eens een keizerlijk kasteel, later een jachtslot van Saksische heersers en de weduwestoel van vele keurvorstinnen, was het grote kasteel ingericht met weelderige interieurs en omgeven door prachtige tuinen.

In het begin van de 19e eeuw nam een krankzinnigengesticht zijn intrek in de oude muren, dat niet langer zieken hield, maar hen probeerde te behandelen – een noviteit in Saksen.

In 1940 wordt het kasteel omgebouwd tot het officiersgevangenenkamp Oflag IV C. Prominente personen en veelvuldige ontsnapten worden hier vastgehouden – leden van de Britse aristocratie en hoge officieren van de Westeuropese Geallieerden. Zij ondernamen tal van creatieve ontsnappingspogingen, waarvan de sporen nog op vele plaatsen in het kasteel te zien zijn. De avonturen van deze mannen zijn nu legendes van de militaire geschiedenis.

In de DDR-tijd werd het kasteel een ziekenhuis en verpleeghuis. Tegenwoordig zijn op het voorplein een jeugdherberg en de Saksische Staatsmuziekacademie gevestigd. De statige gebouwen op de binnenplaats achter worden de komende jaren verbouwd tot museum.

Het gebruik van het kasteel als krijgsgevangenkamp en de bekendheid ervan in Groot-Brittannië, die voor het Duitse publiek vaak vreemd overkomt, brengt het veel internationale gasten.