Großes Schloss Blankenburg

Kasteel Blankenburg

het grootste nog bestaande kasteel van Guelph – is het herkenningspunt van de stad Blankenburg met een geschiedenis die meer dan 900 jaar teruggaat.

Een kasteel, op een berg, in de Harz, ver weg van de metropolen van onze tijd.

Hier, aan de noordelijke rand van de Harz, in het statige Blankenburg, werd Europese geschiedenis geschreven, grote heersers kwamen en gingen.

Het kasteel is al het vierde gebouw op deze plaats, ontstaan uit middeleeuwse kasteelruïnes uit de 11e eeuw en kasteelgebouwen uit de Renaissance.

Het kasteel en het paleis kenden een bewogen geschiedenis, die nauw verbonden is met het hertogdom Brunswijk-Wolfenbüttel en de belangrijkste heersers van Europa. Zowel vreedzame als oorlogszuchtige tijden lieten hun sporen na, evenals de wisselende heersers.

In 1705-31 breidde hertog Ludwig Rudolf van Brunswijk het viervleugelige renaissancepaleis uit tot een barokke residentie en hield er in pracht en praal hof. Hij was erin geslaagd zijn dochters uit te huwelijken in de kringen van de Europese hoge adel: Elisabeth Christine werd de echtgenote van Keizer Karel VI en moeder van Maria Theresia van Oostenrijk; haar zuster Charlotte Christine was gehuwd met Alexei van Rusland, de zoon van Tsaar Peter de Grote.

Met de verhuizing van de residentie naar Wolfenbüttel kwam er een einde aan het korte maar briljante baroktijdperk in Blankenburg.

Daarna stond het paleis grotendeels leeg totdat hertog Wilhelm (1806-84) het ging renoveren. De 275 kleine kamers werden 150 grote kamers, en de Redoutensaal werd een theater.

Vanaf 1914 woonden hertog Ernst August van Hannover en prinses Viktoria Luise van Pruisen op kasteel Blankenburg. Hun dochter Friederike werd koningin van Griekenland – haar kleindochter is Sophia en was koningin van Spanje. En zo sluit de cirkel zich.

De barokke architectuur is tot op heden grotendeels bewaard gebleven. Andere gebruiken leidden tot veranderingen in de kamers in de 19e en 20e eeuw.

Na de “Fachschule für Binnenhandel” van de Konsumgenossenschaft (verbruikerscoöperatie), die er tot 1991 was gevestigd, stonden de gebouwen jarenlang leeg, waardoor aanzienlijke en soms extreme schade aan het kasteelensemble werd toegebracht.

Sinds 2005 probeert de vereniging Rettung Schloss Blankenburg e. V. het verval een halt toe te roepen en de restauratie en het duurzaam gebruik van het kasteelcomplex te bewerkstelligen. Sinds eind 2008 is de vzw Großes Schloss Blankenburg GmbH eigenaar van het kasteel.

Het kasteel is geopend van dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Rondleidingen in het kasteel vinden uitsluitend plaats van maart tot december op zaterdagen tussen 14.00 en 16.00 uur of bij speciale gelegenheden. Een rondleiding door het interieur is over het algemeen alleen mogelijk in een groep met gids!