Vessra Klooster

Henneberg Museum Kloster Veßra

Kloostergeschiedenis
Slechts tien jaar na de stichting van de orde der norbertijnen in 1121 door de heilige Norbertus van Xanten stichtte Gotebold II, graaf van Henneberg, samen met zijn vrouw Liutgard een afdeling van deze jonge orde in het dorp Veßra aan de voet van het Thüringer Woud. Gesticht als een dubbelklooster voor vrouwen en mannen, verhuisden de koorvrouwen na een brand in 1177 naar het nabijgelegen klooster Trostadt, maar bleven verbonden met het mannenklooster via hun provoost, die werd geleverd door de gemeenschap van kanunniken. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Het klooster, dat strategisch gunstig gelegen was tussen de voorouderlijke zetel van de graven bij Meiningen en hun nog grotendeels onbewoonde bezittingen in het Thüringer Woud, moest verschillende functies vervullen: De dichtbeboste gebieden in de omgeving moesten worden gecultiveerd en bruikbaar gemaakt als nederzettingsterrein. Pastorale zorg en ziekenzorg op het domein van de graven moesten gewaarborgd worden. Er moet een centrale instelling voor de opleiding van ambtenaren en functionarissen worden opgericht. Er moesten materiële voorzieningen worden getroffen voor de nakomelingen van invloedrijke families in de regio. En niet in de laatste plaats wilde de stichtende familie een plaats in de hemel veilig stellen. Op hun laatste rustplaats, de Hennebergkapel, zouden de overleden leden van de familie de eeuwige gebeden van de kloosterlingen genieten.

Zo was het klooster Veßra tot aan de reformatie een van de politieke, economische en culturele centra van de Hennebergse regio. In de loop van de Reformatie werd het klooster in 1544 verlaten, maar de kanunniken werden nog getolereerd tot de laatste abt stierf in 1573. Bewijzen van de kloosterperiode zijn de ruïnes van de kloosterkerk, de voormalige grafkapel van de familie van de graaf met de laatmiddeleeuwse muurschilderingen en het romaanse houten kruisbeeld, en de zuidelijke kapel met twee astronomische zonlichtopeningen.

Veel van de gebouwen zijn vervormd en veranderd in de loop van het latere agrarische gebruik van het terrein. Ook zij zijn stenen getuigen van de bewogen geschiedenis van de post-monastieke periode.

Henneberg Museum Kloster Veßra
Het voormalige premonstratenzerkanunnikenklooster van Veßra is nu een Museum³ [hoch drei]: het combineert het middeleeuwse kloostercomplex met de vakwerkarchitectuur van de streek en de technologie(ën) van de landbouw in vervlogen tijden. Het openluchtmuseum is gevestigd op een terrein van zes hectare dat nog volledig omgeven is door de oude kloostermuur. Het onder monumentenzorg staande complex van romaanse en gotische kloostergebouwen en de sinds de 16e eeuw gebouwde hoevegebouwen van het landgoed getuigen van de geschiedenis van het Henneberger Land en de cultuurgeschiedenis van Zuid-Thüringen.

Wisselende speciale tentoonstellingen over cultuurhistorische thema’s en kunsttentoonstellingen breiden het aanbod uit met meer dan 30 afzonderlijke tentoonstellingen. Door de unieke combinatie van geschiedenis en cultuur en van natuur en techniek kan het hele gezin genieten van een onvergetelijk bezoek aan het museum. Vooral in de zomermaanden worden in het museumgebied allerlei evenementen georganiseerd. Met zijn kleurrijke markten en demonstraties van traditionele ambachten, met concerten, theatervoorstellingen of openluchtcinema, biedt het museum bijzondere ervaringen in een historische omgeving voor jong en oud.

Fachwerk-Ensemble
Sinds 1978 is aan de kloostergebouwen een ensemble van vakwerkhuizen uit de streek toegevoegd. Het ensemble van verbouwde vakwerkhuizen weerspiegelt de diversiteit van de Hennebergs-Franse vakwerkarchitectuur. In de eenvoudige en representatieve woongebouwen kan de bezoeker de levenswijze en het werk van vroegere generaties in het dorp ervaren. Een bijzonder aandachtspunt is ook de presentatie van traditionele landelijke ambachten. De tentoonstellingsruimte omvat een originele smidse, twee bakkerijen en een watermolen. Het ensemble wordt aangevuld met gebouwen die door de gemeenschap worden gebruikt, zoals de brouwerij, de kapel op het kerkhof en de gemeenschapszaal.

ErlebnisLandwirtschaft
De 5000 m² grote tentoonstellingsruimte “Landbouwbeleving” illustreert de overgang van kleinschalige landbouw naar landbouwproductiecoöperaties (LPG). In diverse tentoonstellingen zijn historische werktuigen uit verschillende eeuwen te zien, alsmede grote oogstmachines zoals tractoren en maaidorsers. Sommige technische rariteiten worden in beweging gezet op museumfestivals en historische werkprocessen zoals het dorsen van graan met een dorsmachine en een door paarden getrokken eg worden gedemonstreerd.

De naar historische voorbeelden aangelegde tuinen, zoals de kloostertuin, de huttentuin en de moestuin, tonen inheemse wilde en gekweekte planten en nodigen uit tot verpozen. De gereconstrueerde waterkrachtcentrale is meer dan alleen een technisch monument – zij is volledig functioneel en voorziet het museum van elektriciteit.

Quelle: Hennebergisches Museum Kloster Veßra